El Grup Municipal del PSC presenta al.legacions a les Ordenances Fiscals del 2015

2014-12-08 19:24

En el passat plenari celebrat el 5 de Desembre es van aprovar les Ordenances Fiscals pel 2015. El Grup Municipal del PSC va presentar tres al.legacions a aquestes: 

1) Al.legació a la Taxa de Recollida d'escombraries, proposant la bonificació per aquells usuaris que utilitzen habitualment la deixalleria municipal.

2) Creació d'una Taxa per gravar el pisos desocupats. Aquesta al.legació s'enmarca en l'aplicació de la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament el passat 7 de Febrer de 2014. Aquesta moció establia la necessitat de detectar i fer les gestions oportunes per que els habitatges desocupats, especialment els que són propietat d'entitats bancàries, es posessin en lloguer. L'al.legació presentada vol incidir especialment en els grans propietaris d'habitatge (entitats bancàries), és per això que es plantejava una bonificació de fins el 90% per aquells propietaris amb un patrimoni net inferior als 500.000€ i 2.000.000€ de patrimoni immobiliari.

3) Bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) en l'àmbit del Barri Antic. El grup del PSC va plantejar una bonificació del 50% de l'ICIO.

D'aquestes tres al.legacions, l'Equip de Govern va acceptar estudiar la possible implantació de la darrera de les nostres propostes.

Retorna

© 2014 Reservats tots els drets.

Crea una web gratisWebnode